NASI PATRONI

CZUWAJĄ NAD NAMI NASI ŚWIĘCI DOMINIKAŃSCY,
- W SZCZEGÓLNOŚCI:

-św. Dominik (założyciel zakonu)


- św. Jacek (pierwszy polski dominikanin)


- bł. Pier Giorgio Frasatti (patron konwentu w Łodzi)

KAMIENICA, to Dominikańskie Duszpasterstwo Akademickie

D.A. KAMIENICA

działa przy łódzkim klasztorze braci z Zakonu Kaznodziejskiego. Jest miejscem dla studentów, którzy pragną pogłębiać swoją tożsamość chrześcijańską i ogoólnoludzką. Nasz cel to przede wszystkim pomoc w odkryciu Boga w swoim życiu oraz umocnienie z Nim osobistej więzi, by właściwie wejść na ścieżkę swojego powołania. Uczymy się tu podejmowania inicjatyw, odkrywamy swoje zdolności i talenty, krótko mówiąc – poznajemy siebie i Boga.

Jako, że nasze Duszpasterstwo prowadzą Dominikanie, siłą rzeczy nasze działanie nabiera cech tegoż zakonu. Można powiedzieć, że posiadamy rys iście dominikański, na który składają się: kontemplacja, wspólnota, studium i głoszenie. Jesteśmy gronem ludzi otwartych na nowe znajomości, chętnie pogadamy o drobnostkach, o życiu czy o wierze, przy kawie, herbacie (nawet z prądem!).
Aby być naszym członkiem nie trzeba żadnych formalności. Można dołączyć w każdej chwili (nie musi to być październik), najlepiej przychodząc na którekolwiek ze spotkań, zagadać z innym „Kamieniczaninem” lub ojcem Duszpasterzem i już. Zapraszamy osoby w wieku 18-26 lat, nie posiadające zacnego tytułu magistra.


o. Marek Rojszyk OP

nasz duszpasterz : )

DOWÓDZTWO

 

Nad całością organizacji czuwa Duszpasterz akademicki. To on troszczy się o to, abyśmy w swojej działalności nie zboczyli z dobrego toru. Pozostawia nam duże pole do działania, ale wszystkie decyzje muszą być zatwierdzone przez niego. Do niego należy decyzja kto zostanie członkiem sztabu Kamienicy.

Do Sztabu należy trzech studentów – członków Duszpasterstwa, z których jeden zostaje Szefem Głównym, a dwaj pozostali pomocniczymi. Kadencja każdego z członków Sztabu trwa przez cały rok kalendarzowy, od powołania na stanowisko, do momentu wyboru kolejnych osób. Dla dwóch sztabowiczów (w tym Szefa Głównego) jest to cały rok akademicki, łącznie z poprzedzającymi go wakacjami. Natomiast jeden członek wybierany jest pomiędzy semestrami, by ułatwić zachowanie ciągłości działań kolejnych sztabów.
Sztab zajmuje się organizacją całego roku, ustalaniem formuł spotkań, załatwianiem spraw bieżących i wiele, wiele innych. Jest głównym łącznikiem pomiędzy studentami z DA a Duszpasterzem. Ma również za zadanie powołać osoby, które będą odpowiedzialne za organizację spotkań, wydarzeń, wyjazdów, a także potrzeby liturgiczne, porządkowe, techniczne. Są to tzw. „Odpowiedzialni”.

 

SZTAB:

 

SOFYA NABOK —- ALEKSANDRA SKOCZYLAS —- ŁUKASZ WIECZOREK

CO MOŻESZ ZYSKAĆ?

(wszystko jest możliwe)

WZMOCNISZ FUNDAMENTY WIARY

SPĘDZISZ DOBRY CZAS

ZNAJDZIESZ PRZYJACIÓŁ